Eesti lapsed on osavad lugejad ja matemaatikud

Lastele keskenduv heategevusorganisatsioon UNICEF hindas Euroopa laste rahulolu ja oskusi. Uuest uuringust selgub, et Eestis kasvavad lapsed on kõige osavama lugemise ja matemaatika oskusega. Kindlasti on see Eesti hea hariduse süsteemi ja kättesaadavuse tulemus. Samast uuringust selgub, et olenemata headele õpioskustele, on Eesti lapsed altimad enesetappudele. Siin on kõigile meile mõttekoht, kas see võiks olla seotud kõrgete nõudmistega koolides ja lasteasutustes? Võrreldes, et uuringust selgunud parimad riigid lastel kasvamiseks on Saksamaa, Holland ja Norra, kus laste oskused pole küll esirinnas, kuid samas on oluline nende heaolu.

Nimetatud heaoluriigid on kõik Euroopa jõukamad riigid, mis on suutnud lastele luua lastemeelse keskkonna ja rahuliku ning pingevaba võimaluse omas tempos areneda. Holland on teada tuntud laste paradiisimaa, kust on saanud alguse paljud lastekesksed tegevused ja mängud. Ka meie Nali mängusarja lapsi arendavad mängud pärinevad Hollandist. Saame laste oskuste arenemisele kaasa aidata, luues arendava ja mängulise keskkonna, mis on pingevaba ning tagab mängulusti kõigile lastele.